Apt/Suite là gì? Tại sao lại xuất hiện trong các form đăng ký?

Chắc hẳn không ít lần khi đăng ký một form nào đó trên mạng internet, bạn đã từng bắt gặp trường dữ liệu cần điền có tên là Apt/Suite. Nhưng trớ trêu thay bạn lại không hề biết Apt/Suite là gì và cần phải điền thông tin gì vào trường này?

Apt/suite là gì
Apt/suite là gì

Vậy tóm lại Apt/Suite là gì?

Trước tiên, bạn phải hiểu được apt là viết tắt của từ gì? Và suite là viết tắt của từ gì? thì bạn sẽ dễ dàng hiểu được ý nghĩa của trường thông tin này trong các form đăng ký.

Apt là viết tắt của cụm từ: what is ur apartment number(số căn hộ của bạn là gì)

Còn Suite là viết tắt của cụm từ: suite number(số phòng)

Vậy apt/suite thực ra rất đơn giản chính là viết tắt của: “what is ur apartment number/suite number”. Có nghĩa là người ta đang yêu cầu bạn nhập số nhà hoặc số phòng.

Ví dụ: Apt/Suite có thể điền là: 1992 N Broadway St. Apt# 203.

Tại sao lại cần thông tin Apt/Suite trong các form đăng ký?

Bản chất của quá trình đăng ký chính là cung cấp thông tin của mình cho các đơn vị mà chúng ta cần đăng ký. Vì vậy, thông tin Apt/Suite chính là một trong những thông tin quan trọng giúp các đơn vị đó có thể liên hệ với chúng ta trong những trường hợp khẩn cấp.

Tuy nhiên, một số trường hợp không quá quan trọng, khuyên bạn không nên nhập thông tin Apt/Suite của mình. Bởi bảo mật thông tin cá nhân trong thời đại 4.0 là vô cùng cần thiết.

Good luck!

Give a Comment