Vũ Khí Tối Thượng | Trailer Sự Kiện – Huyền Thoại Runeterra

Vũ Khí Tối Thượng | Trailer Sự Kiện – Huyền Thoại Runeterra


3937 , 5.00 / #Vũ #Khí #Tối #Thượng #Trailer #Sự #Kiện #Huyền #Thoại #Runeterra / huyen thoai runeterra
Vũ Khí Tối Thượng | Trailer Sự Kiện - Huyền Thoại Runeterra
Đội Cảnh Binh Ký Ức đã nắm được hành tung của bạn. Cùng chơi bản mở rộng Lữ Khách Thế Gian và hoàn thành Battle Pass Vũ Khí Tối Thượng từ 25/05 – [ngày] để nhận được nhiều phần thưởng từ vô số dòng thời gian!

Tải trò chơi tại

Tham gia cộng đồng và xem thêm tại:
WEBSITE:
DISCORD:
YOUTUBE: bạn đang ở đây
TWITCH:
INSTAGRAM:
TWITTER:
FACEBOOK:

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết