Vệ tinh NanoDragon "made in Vietnam" sau hơn 6 tháng được phóng vào vũ trụ giờ ra sao? | VTC Tin mới

Vệ tinh NanoDragon "made in Vietnam" sau hơn 6 tháng được phóng vào vũ trụ giờ ra sao? | VTC Tin mới


9123 , 5.00 / #Vệ #tinh #NanoDragon #quotmade #Vietnamquot #sau #hơn #tháng #được #phóng #vào #vũ #trụ #giờ #sao #VTC #Tin #mới / vtc online ot kich
Vệ tinh NanoDragon "made in Vietnam" sau hơn 6 tháng được phóng vào vũ trụ giờ ra sao? | VTC Tin mới
VTC Tin mới | Đại diện Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin về vệ tinh NanoDragon sau hơn 6 tháng được phóng vào vũ trụ.

(*) Nguồn: VTC News

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết