Ukraine hạ sát 12 tướng lãnh Nga nhờ vào thông tin tình báo Mỹ ?

Ukraine hạ sát 12 tướng lãnh Nga nhờ vào thông tin tình báo Mỹ ?


17107 , 5.00 / #Ukraine #hạ #sát #tướng #lãnh #Nga #nhờ #vào #thông #tin #tình #báo #Mỹ / vtc online ot kich
Ukraine hạ sát 12 tướng lãnh Nga nhờ vào thông tin tình báo Mỹ ?
Ukraine hạ sát 12 tướng lãnh Nga nhờ vào thông tin tình báo Mỹ ?

Theo New York Times,Chính phủ Mỹ trong thời gian qua đã cung cấp tin tình báo trận địa về các đơn vị Nga, giúp quân đội Ukraine mở cuộc tấn công hạ sát nhiều tướng lãnh Nga. Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài đã đính chính thông tin này.

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày:

Người Việt TV © 2020 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết