Thượng đỉnh do Biden tổ chức bị nhiều lãnh đạo quốc tế tẩy chay

Thượng đỉnh do Biden tổ chức bị nhiều lãnh đạo quốc tế tẩy chay


33008 , 5.00 / #Thượng #đỉnh #Biden #tổ #chức #bị #nhiều #lãnh #đạo #quốc #tế #tẩy #chay / vtc online ot kich

Thượng đỉnh do Biden tổ chức bị nhiều lãnh đạo quốc tế tẩy chay

Một số lãnh đạo Châu Mỹ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh do Mỹ tổ chức, vì không chấp nhận ngồi với các nhà độc tài.

Ghi danh nhận email cập nhật tin tức hằng ngày:

Người Việt TV © 2020 –
Người Việt Online –

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận