Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên 25/06/2022 – Năm C

Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên 25/06/2022 – Năm C


7777 , nan / #Thánh #Lễ #Thứ #Bảy #Tuần #XII #Mùa #Thường #Niên #Năm / tai phan mem
Thánh Lễ Thứ Bảy Tuần XII Mùa Thường Niên 25/06/2022 - Năm C
Các Thánh Lễ trực tuyến mỗi ngày
1. Thứ Hai – Thứ Bảy 6:30 AM
2. Thứ Sáu 6:30 PM Chầu Thánh Thể
Xin vào trang nhà của giáo xứ để biết thêm những thông báo và tin tức cập nhật:

Cử hành tại Giáo Xứ Việt Nam Đức Mẹ La Vang, San Jose. Chủ tế do các Linh Mục: Peter Huỳnh Lợi, John Nguyễn Trân và Gioan B. Hùng Ngọc Vũ

Xin Thiên Chúa Toàn Năng và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria luôn ban tràn đầy Ân Sủng , Bình An và sức khỏe xuống trên mỗi gia đình chúng ta. Amen.

#ThanhleOnline, #MassOnline, #ThanhLeTrucTuyen, #TodayMass,

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết