[TCSOFT] – 3. Nhập số dư đầu kỳ – Phần mềm quản lý bán hàng 4.6

[TCSOFT] – 3. Nhập số dư đầu kỳ – Phần mềm quản lý bán hàng 4.6

[TCSOFT] – 3. Nhập số dư đầu kỳ – Phần mềm quản lý bán hàng 4.6


144 , 5.00 / #TCSOFT #Nhập #số #dư #đầu #kỳ #Phần #mềm #quản #lý #bán #hàng / kho phan mem
[TCSOFT] - 3. Nhập số dư đầu kỳ - Phần mềm quản lý bán hàng 4.6
[TCSOFT] – Nhập số dư đầu kỳ – Phần mềm quản lý bán hàng 4.6
Phần mềm quản lý chuyên nghiệp.
Để phần mềm xử lý dữ liệu chính xác các bạn phải làm theo quy trình như sau:
Nếu là công ty, cửa hàng kinh doanh đang kinh doanh, các bạn phải vào cập nhật số dư đầu kỳ bao gồm: tồn quỹ đầu kỳ, công nợ đầu kỳ, tồn kho đầu kỳ ( Thống kê đến thời điểm hiện tại).
• Cách cập nhật tồn quỹ đầu kỳ:
– Click Số dư đầu kỳ- Cập nhật tồn quỹ- Chọn loại quỹ- Điền số tiền tồn đầu kỳ- Sau đó bấm Cập nhật để lưu lại số dư đầu kỳ.
Lưu ý: chỉ có 1 quỹ tiền mặt, và có một hoặc nhiều tài khoản quỹ ngân hàng nếu các bạn thực hiện các giao dịch mua bán qua ngân hàng.
– Các bạn có thể khởi tạo thêm quỹ bằng cách: Vào Danh mục- Click Danh mục quỹ- Click nhập mới- Điền tên quỹ- Tích chọn NH nếu là tài khoản ngân hàng.- Sau đó bấm cập nhật để lưu lại quỹ.
• Cách cập nhật công nợ đầu kỳ:
Click Công nợ đầu kỳ-Click Chọn Nhập mới- Chọn đơn vị, khách hàng – Điền số tiền nợ sau đó bấm cập nhật để lưu lại.
Lưu ý: Với khách hàng nợ tiền của cửa hàng các bạn nhập số tiền dương.
Trường hợp cửa hàng nợ nhà cung cấp các bạn nhập số tiền âm.
• Cách cập nhật tồn kho đầu kỳ:
– Click Tồn kho đầu kỳ- Click chọn kho hàng, chọn nhóm sản phẩm- Điền số lượng tồn, đơn giá nhập của sản phẩm. ( Phần cập nhật tồn kho đầu kỳ này các bạn bắt buộc phải cập nhật theo nhóm vì vậy phải chọn nhóm sản phẩm)
– Nếu bạn cập nhật toàn bộ nhóm thì các bạn tích chọn toàn bộ
– Nếu bạn cập nhật từng sản phẩm thì tích chọn từng sản phẩm
– Sau khi điền xong thông tin và tích chọn các bạn bấm cập nhật để lưu lại.

 Sau khi nhập xong số dư đầu kỳ các bạn bắt đầu các thao tác mua và bán bằng cách làm phiếu xuất, nhập, thu, chi.

Website:

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết