Tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form | Sử dụng Tool for GGF v6 Lê Hoài Sơn

Tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form | Sử dụng Tool for GGF v6 Lê Hoài Sơn


15135 , 5.00 / #Tạo #đề #thi #trắc #nghiệm #online #tự #động #trên #Google #Form #Sử #dụng #Tool #GGF #Lê #Hoài #Sơn / phan mem doc pdf
Tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form | Sử dụng Tool for GGF v6 Lê Hoài Sơn
Tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form | Sử dụng Tool for GGF v6 Lê Hoài Sơn
Để tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form. Trong video này Thầy Giáo Làng hướng dẫn sử dụng Tool for Google Form v6 của thầy Lê Hoài Sơn.
Để sử dụng tool tạo đề thi trắc nghiệm online tự động trên Google Form. Chúng ta cần 2 công cụ :
1. Phần mềm để hóa ảnh:
2. Code spreadsheet để tạo đề trắc nghiệm online tự động:
01:30 Hướng dẫn tải tool
03:00 Sử dụng tool để hóa ảnh
07:30 Thiết lập để tạo đề tự động

Hãy đăng kí kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
LIKE VIDEO
SHARE VIDEO TO FRIENDS
COMMENT ANY QUESTIONS
SUBSCRIBE OUR CHANNEL FOR LATEST UPDATES… It’s free…
Subscribe here :
➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết