Sale code website rút gọn link full chức năng – 200k update trọn đời

PhpShort là một Nền tảng rút gọn URL nâng cao, cho phép bạn dễ dàng rút ngắn các liên kết, nhắm mục tiêu đến đối tượng của bạn dựa trên vị trí hoặc nền tảng của họ và cung cấp thông tin chi tiết về phân tích cho các liên kết rút gọn.

PhpShort – Nền tảng rút gọn URL tốt nhất trên codecanyon

Giá bộ code khi mua tại codecanyon

Giá bán lại: 200k

Demo thực tế: https://lienket.vn

 

Các chức năng chính của PhpShort dành cho người dùng

 • LIÊN KẾT – Rút ngắn liên kết, từng liên kết hoặc hàng loạt. Thêm bí danh tùy chỉnh, bảo vệ bí danh bằng mật khẩu hoặc chạy chiến dịch bằng cách đặt ngày hết hạn.
 • KHÔNG GIAN – Tổ chức các liên kết của bạn thành Không gian để dễ dàng quản lý chúng. Mã màu cho không gian của bạn để nhận ra chúng trong nháy mắt.
 • DOMAINS – Gắn nhãn các liên kết của bạn với các miền của riêng bạn và tăng tỷ lệ nhấp của bạn lên đến hơn 35%.
 • THỐNG KÊ – Nhận thông tin chi tiết về phân tích cho các liên kết của bạn về đối tượng của bạn Vị trí, Ngôn ngữ, Trình duyệt, Nền tảng, Thiết bị, Nguồn và Phương tiện truyền thông xã hội.
 • NHẮM MỤC TIÊU ĐỊA LÝ – Nhắm mục tiêu đối tượng của bạn bằng cách chuyển hướng họ dựa trên vị trí địa lý của họ.
 • NHẮM MỤC TIÊU NỀN TẢNG– Nhắm mục tiêu khán giả của bạn bằng cách chuyển hướng họ dựa trên nền tảng mà họ đang sử dụng.
 • CHIA SẺ – Chia sẻ các liên kết bạn tạo qua Email, mã QR hoặc qua các mạng xã hội phổ biến nhất: Twitter, Facebook, Reddit, Pinterest, LinkedIn.

Các tính năng chính của PhpShort dành cho quản trị viên

 • DASHBOARD – Xem tổng quan về hoạt động trên trang web của bạn. Xem người dùng đã đăng ký và đăng ký gần đây, hoặc các liên kết được tạo gần đây.
 • CÀI ĐẶT – Thay đổi cài đặt trang web như Đăng ký, Email, Thanh toán, Giao diện, Pháp lý, Hóa đơn, Captcha, v.v.
 • NGÔN NGỮ – Hệ thống ngôn ngữ tích hợp cho phép người dùng của bạn cảm thấy như ở nhà bằng cách cung cấp một cách nhanh chóng để chuyển đổi giữa nhiều ngôn ngữ.
 • KẾ HOẠCH – Quản lý trang web của bạn được xác định trước hoặc Kế hoạch tùy chỉnh. Tùy chỉnh chúng theo nhu cầu kinh doanh của bạn.
 • ĐĂNG KÝ – Xem tất cả đăng ký người dùng của bạn hoặc chỉ định đăng ký thủ công mới.
 • NGƯỜI DÙNG – Quản lý người dùng trang web của bạn. Xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm ngưng tài khoản. Xem các đối tượng do người dùng tạo và hơn thế nữa.
 • KHÔNG GIAN – Xem, chỉnh sửa hoặc xóa tất cả các Không gian do người dùng của bạn tạo. Xem tất cả các liên kết trong một Không gian cụ thể.
 • DOMAINS – Xem, chỉnh sửa hoặc xóa tất cả các Miền tùy chỉnh do người dùng của bạn thêm vào. Xem tất cả các liên kết trong một miền cụ thể.

Hình ảnh demo thực tế của PhpShort tại Lienket.vn

Give a Comment