Review Game NFT DoragonLand | Gamefi Chiến Đấu Dragon Tiềm Năng X10 Trong Năm 2021| KTS Capital

Review Game NFT DoragonLand | Gamefi Chiến Đấu Dragon Tiềm Năng X10 Trong Năm 2021| KTS Capital


177 , 5.00 / #Review #Game #NFT #DoragonLand #Gamefi #Chiến #Đấu #Dragon #Tiềm #Năng #X10 #Trong #Năm #KTS #Capital / review game

Review Game NFT DoragonLand | Game Chiến Đấu Dragon Tiềm Năng X10 Trong Năm 2021| KTS Capital

📌 Chào mọi người, chúng tôi đã hoàn thành bài viết chi tiết về Thẻ bài NFT DoragonLand, chuẩn NFT và cách mua.

📸 Một vài điều cần chú ý:
👉 3 phần chính: Dragon, Building và Spell
👉 Độ hiếm: Common, Rare, Epic và Legendary
👉 Chuẩn NFT: ERC-1155, một chuẩn đ

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận