Quang Hải sang Pháp thi đấu, truyền thông Pháp ví von Hải "Con" là… "Messi của Việt Nam"

Quang Hải sang Pháp thi đấu, truyền thông Pháp ví von Hải "Con" là… "Messi của Việt Nam"

Quang Hải sang Pháp thi đấu, truyền thông Pháp ví von Hải "Con" là… "Messi của Việt Nam"


5098 , 5.00 / #Quang #Hải #sang #Pháp #thi #đấu #truyền #thông #Pháp #ví #von #Hải #quotConquot #là #quotMessi #của #Việt #Namquot / vtc online ot kich

NEXT SPORTS | Quang Hải sang Pháp thi đấu, truyền thông Pháp ví von Hải “Con” là… “Messi của Việt Nam”

#QuangHai #Messi #Phap

Next Sports – đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên mọi chặng đường!

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết