[PII_EMAIL_161170BC3DA43B24017D]

Mọi người cho em hỏi lệnh này viết đúng hay sai vậy ạ? [PII_EMAIL_161170BC3DA43B24017D]

Lệnh như này [pii_email_161170bc3da43b24017d] liệu có đúng hay sai chỗ nào không ?

Trả lời dưới comment hộ em với ạ

Give a Comment