Làm Cách Nào Để Có Được Đôi Mắt Đẹp, Tinh Tường & Trí Tuệ – Ngài Tam Tạng 10 & Sư Thiện Đức

Làm Cách Nào Để Có Được Đôi Mắt Đẹp, Tinh Tường & Trí Tuệ – Ngài Tam Tạng 10 & Sư Thiện Đức


1141 , 5.00 / #Làm #Cách #Nào #Để #Có #Được #Đôi #Mắt #Đẹp #Tinh #Tường #amp #Trí #Tuệ #Ngài #Tam #Tạng #amp #Sư #Thiện #Đức / meo lam ep da mat
Làm Cách Nào Để Có Được Đôi Mắt Đẹp, Tinh Tường & Trí Tuệ - Ngài Tam Tạng 10 & Sư Thiện Đức
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa.
Đức Thế Tôn Nào Có Đủ Ân Đức A-ra-hán, Tự Mình Giác Ngộ Chân Lý Tứ Thánh Đế Không Thầy Chỉ Dạy, Con Xin Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ấy. 🙏🙏🙏

Nguyện mong ai đó hữu duyên biết đến Dhamma được bình an, được mạnh khoẻ, được tấn hoá trong Chánh Pháp, luôn luôn an lạc trong Chánh Pháp!

* Tải app Theravada để theo dõi các bài giảng trong các khoá thiền:
* Theo dõi kênh Youtube PHẬT GIÁO THERAVADA VN để nhận thông báo buổi LIVE và xem trực tiếp các buổi thuyết pháp:

With metta 🙏🙏🙏

P.s. Theravada.vn là trang thư viện Phật Giáo Theravāda, tổng hợp các tài liệu Dhamma Pháp bảo, tạo duyên đến ai đó hữu duyên được biết đến Dhamma mà Đức Phật Gotama đã chỉ dạy và được các Đại Trưởng Lão gìn giữ lưu truyền, biết đến phương pháp thiền Anapana & thiền Vipassana, hầu mong các vị ấy được vững vàng trên con đường giải thoát khổ, được an lạc thực sự, hoà hợp thực sự, hạnh phúc thực sự!

Theravāda không đại diện cho bất kỳ tổ chức tôn giáo hay trung tâm thiền nào, chúng tôi cố gắng sưu tầm, tổng hợp & chia sẻ tài liệu Dhamma. Chúng tôi không kinh doanh thương mại, không kêu gọi hùn phước, chúng tôi chỉ tổng hợp và chia sẻ tài liệu Dhamma Pháp bảo.

Chú ý: Để học Dhamma, học phương pháp thiền Anapana & thiền Vipassana một cách bài bản, tận tường và trọn vẹn hơn, quý vị nên tìm hiểu và đăng ký tham dự các chương trình đào tạo Pháp, các khoá thiền tại những trung tâm, tu viện uy tín, dưới sự chỉ dẫn từ các vị Thầy, các Bậc Thanh Văn, Bậc Thiện Trí có khả năng giảng dạy Pháp, các Thiền Sư có khả năng dạy thiền.

Nguyện mong tất cả quý vị hoan hỷ nhận phần phước thiện pháp thí thanh cao này, cầu mong quý vị thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an lạc lâu dài trong khắp mọi nơi.

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu. Nguyện Phật giáo được trường tồn. 🙏🙏🙏

Trong tâm từ,
BQT Theravada.vn

#ThiềnVipassana #PhậtGiáoNguyênThủy #PhậtGiáoTheravada #Theravada

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lam-dep

Đánh giá bài viết