HƯỚNG DẪN TẠO MÃ VÀ CHUYỂN TIỀN BẰNG MÃ QR TRÊN VCB DIGIBANK

HƯỚNG DẪN TẠO MÃ VÀ CHUYỂN TIỀN BẰNG MÃ QR TRÊN VCB DIGIBANK


26 , 5.00 / #HƯỚNG #DẪN #TẠO #MÃ #VÀ #CHUYỂN #TIỀN #BẰNG #MÃ #TRÊN #VCB #DIGIBANK / hướng dẫn
HƯỚNG DẪN TẠO MÃ VÀ CHUYỂN TIỀN BẰNG MÃ QR TRÊN VCB DIGIBANK
Hướng dẫn tạo mã QR trên VCB Digibank
– Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VCB Digibank
– Bước 2: Tạo mã QR
– Bước 3: Nhập thông tin tạo mã QR
– Bước 4: Lưu mã QR

Hướng dẫn chuyển tiền bằng mã QR trên VCB Digibank
– Bước 1: Chọn biểu tượng QR trên VCB Digibank
– Bước 2: Quét mã QR
– Bước 3: Nhập thông tin và xác nhận thông tin
– Bước 4: Xác thực giao dịch
– Bước 5: Giao dịch thành công

#VCBDigibank, #Vietcombank, #TaomaQR, #ChuyentienQR

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết