Hướng dẫn sử dụng Google Meet Giảng dạy và học tập trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng Google Meet Giảng dạy và học tập trực tuyến


, / #Hướng #dẫn #sử #dụng #Google #Meet #Giảng #dạy #và #học #tập #trực #tuyến / tai phan mem zoom

Hướng dẫn tạo buổi học trực tuyến và cách tham gia buổi học. Tích hợp Meet với Google Classroom.

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận