Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và học viên

Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và học viên


126154 , 5.00 / #Hướng #dẫn #sử #dụng #Google #Classroom #tương #tác #giữa #giáo #viên #và #học #viên / hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng Google Classroom tương tác giữa giáo viên và học viên
– Video hướng dẫn tạo lớp học, thông báo, quản lý, đánh giá bài tập của học viên cho giáo viên.
– Hướng dẫn học viên đăng ký tham gia lớp học.
– Hướng dẫn tương tác giữa học viên và giảng viên

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết