Hướng dẫn sử dụng Font chữ tiểu học và tạo bảng kẻ ô ly cho giáo viên tiểu học (Windows/Mac)

Hướng dẫn sử dụng Font chữ tiểu học và tạo bảng kẻ ô ly cho giáo viên tiểu học (Windows/Mac)


2493 , 4.70 / #Hướng #dẫn #sử #dụng #Font #chữ #tiểu #học #và #tạo #bảng #kẻ #cho #giáo #viên #tiểu #học #WindowsMac / hướng dẫn
Hướng dẫn sử dụng Font chữ tiểu học và tạo bảng kẻ ô ly cho giáo viên tiểu học (Windows/Mac)
Hướng dẫn cài đặt font tiểu học cho máy tính Windows/Mac.
Tạo bảng kẻ ô ly hỗ trợ dạy học viết chữ.
File font tiểu học và mẫu bảng ô ly:

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết