Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID bảo hiểm xã hội cho con dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD

Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID bảo hiểm xã hội cho con dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD


61905 , 5.00 / #Hướng #dẫn #phụ #huynh #đăng #ký #tài #khoản #VssID #bảo #hiểm #xã #hội #cho #con #dưới #tuổi #chưa #có #CMNDCCCD / hướng dẫn
Hướng dẫn phụ huynh đăng ký tài khoản VssID bảo hiểm xã hội  cho con dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD
Hiện nay, phụ huynh chỉ có thể đăng ký tài khoản VssID cho con chưa có chứng minh nhân dân/căn cước công dân thông qua tài khoản của cha hoặc của mẹ hoặc của người giám hộ.
Lưu ý: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ chưa có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH cần tạo lập tài khoản trước, sau đó sử dụng tài khoản đó để đăng ký cho con. Để có tài khoản giao dịch điện tử, phụ huynh có thể tham khảo video khác có sẵn trong Kênh.

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết