Hướng dẫn nhanh Vực Tắm Trăng & Tim Watastumi – Thành tựu Cùng Một Ánh Trăng | Genshin Impact

Hướng dẫn nhanh Vực Tắm Trăng & Tim Watastumi – Thành tựu Cùng Một Ánh Trăng | Genshin Impact


1333 , 5.00 / #Hướng #dẫn #nhanh #Vực #Tắm #Trăng #amp #Tim #Watastumi #Thành #tựu #Cùng #Một #Ánh #Trăng #Genshin #Impact / hướng dẫn

Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ chia sẻ cách giải nhanh toàn bộ câu đố trong nhiệm vụ thế giới Vực Tắm Trăng.

Hoàn thành nhiệm vụ này bạn sẽ nhận được 170 nguyên thạch (160 nt từ phần thưởng nhiệm vụ, 10 nt từ thành tựu) và thành tựu “Cùng Một Ánh Trăng”

Nhiệm vụ thế giới Tim Watatsumi sẽ xuất hiện sau khi bạn hoàn thành các câu đố Mắt Watatsumi, Răng Watatsumi, Vây Watatsumi, Đuôi Watatsumi.

📌 Mốc thời gian trong video này 📌
00:00 | Giới thiệu
00:07 | Vị trí nhận nhiệm vụ Vực Tắm Trăng
00:23 | Các nhiệm vụ nhỏ
00:35 | Mắt Watatsumi
01:42 | Răng Watatsumi
02:14 | Vây Watatsumi
03:20 | Đuôi Watatsumi
04:12 | Nhận nhiệm vụ Tim Watatsumi
04:27 | Tim Watatsumi
06:28 | Thành tựu “Cùng Một Ánh Trăng”
06:33 | Outro

#genshinImpact
#inazuma
#VựcTắmTrăng
#TimWatastumi

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Comments (7)

 1. Orita

  15/09/2021
 2. An Nguyễn

  15/09/2021
 3. Nguyên Âu

  15/09/2021
 4. Dương Tùng

  15/09/2021
 5. Bảo Anh Lê Hoàng

  15/09/2021
 6. đạt phan huy

  15/09/2021
 7. Trịnh Văn Nam

  15/09/2021

Give a Comment