Hướng Dẫn Hành Trình Lửa Và Nhạc | Event Đảo Táo Vàng | Genshin Impact 2.8

Hướng Dẫn Hành Trình Lửa Và Nhạc | Event Đảo Táo Vàng | Genshin Impact 2.8

Hướng Dẫn Hành Trình Lửa Và Nhạc | Event Đảo Táo Vàng | Genshin Impact 2.8


3490 , 5.00 / #Hướng #Dẫn #Hành #Trình #Lửa #Và #Nhạc #Event #Đảo #Táo #Vàng #Genshin #Impact / hướng dẫn
Hướng Dẫn Hành Trình Lửa Và Nhạc | Event Đảo Táo Vàng | Genshin Impact 2.8
Hướng dẫn hành trình lửa và nhạc:
– 05:00 Khai thông các mạch nước chảy qua núi.
– Khai thông mạch nước trên đảo lần 1:
14:50 Khai thông mạch nước trên đảo 1.
27:00 Khai thông mạch nước trên đảo 2.
– 30:20 Tìm con tim băng giá.
– Khai thông mạch nước trên đảo lần 2:
32:20 Khai thông mạch nước trên đảo 1.
35:50 Khai thông mạch nước trên đảo 2.

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết