ĐTC tiếp Elon Musk, kẻ thù của Putin, tại Santa Marta. Tình trạng khốn đốn của TGP Santa Fe

ĐTC tiếp Elon Musk, kẻ thù của Putin, tại Santa Marta. Tình trạng khốn đốn của TGP Santa Fe


145248 , nan / #ĐTC #tiếp #Elon #Musk #kẻ #thù #của #Putin #tại #Santa #Marta #Tình #trạng #khốn #đốn #của #TGP #Santa / vtc online ot kich
ĐTC tiếp Elon Musk, kẻ thù của Putin, tại Santa Marta. Tình trạng khốn đốn của TGP Santa Fe
00:00:00 Đài Hiệu
00:00:20 Giới thiệu chương trình
00:01:01 Đức Thánh Cha tiếp ông Elon Musk tại Santa Marta
00:03:07 Chiến Tranh Không Gian: Tướng Mỹ cho biết Elon Musk đã phá hủy chiến dịch thông tin sai lệch của Putin với mạng Internet không gian Starlink
00:05:49 Tổng Giám Mục Santa Fe cho biết nhà thờ chính tòa phải bị thế chấp để giúp thanh toán các trường hợp lạm dụng của hàng giáo sĩ
00:09:50 Thánh Ca: Khúc Cảm Tạ
00:15:30 Kết thúc
00:15:57 Closing Credits

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết