Điêu Thuyền mùa 19 | Hướng dẫn chi tiết về Trang Bị – Bảng Ngọc – Phù Hiệu và Nội Tại

Điêu Thuyền mùa 19 | Hướng dẫn chi tiết về Trang Bị – Bảng Ngọc – Phù Hiệu và Nội Tại


, / #Điêu #Thuyền #mùa #Hướng #dẫn #chi #tiết #về #Trang #Bị #Bảng #Ngọc #Phù #Hiệu #và #Nội #Tại / hướng dẫn chi tiết
Điêu Thuyền mùa 19 | Hướng dẫn chi tiết về Trang Bị - Bảng Ngọc - Phù Hiệu và Nội Tại
Bảng Ngọc Điêu Thuyền : Ngọc đỏ: 10 viên công phép / xuyên giáp phép. Ngọc xanh: 5 viên tốc đánh / xuyên giáp phép. 5 viên công phép / hồi chiều. Ngọc tím: …

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: Hướng dẫn

Đánh giá bài viết

Viết một bình luận