DH21QTK04-NHÓM 07-ĐỀ TÀI PHẦN MỀM MÁY TÍNH

DH21QTK04-NHÓM 07-ĐỀ TÀI PHẦN MỀM MÁY TÍNH


659 , 5.00 / #DH21QTK04NHÓM #07ĐỀ #TÀI #PHẦN #MỀM #MÁY #TÍNH / Các loại phần mềm máy tính
DH21QTK04-NHÓM 07-ĐỀ TÀI PHẦN MỀM MÁY TÍNH
Số thứ tự nhóm: 07
Thành Viên Nhóm:
1.HUỲNH NGỌC ÁNH
2.HÀ QUỐC AN
3.NGUYỄN LÂM MINH TUẤN
4.NGUYỄN THUÝ HẰNG
5.TRẦN NGỌC LÊ NA

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết