DAY 5 | 2022 FIFA ONLINE 4 eK 리그 클럽 디비전 시즌 1 | 피파 온라인 4

DAY 5 | 2022 FIFA ONLINE 4 eK 리그 클럽 디비전 시즌 1 | 피파 온라인 4


6324 , 5.00 / #DAY #FIFA #ONLINE #리그 #클럽 #디비전 #시즌 #피파 #온라인 / tp fo4
DAY 5 | 2022 FIFA ONLINE 4 eK 리그 클럽 디비전 시즌 1 | 피파 온라인 4
DAY 5 TOURNAMENT

22:05 – 3rd PLACE PLAYOFF l 강원FC vs 제주유나이티드
1:32:08 – FINAL l 수원삼성블루윙즈 vs 성남FC

[ 전체 일정 ]
DAY 1 l GROUP STAGE : 2022.05.29 (일) 15:00
DAY 2~5 l TOURNAMENT : 2022.06.01 (수) ~ 06.12 (일) 매주 수, 일 18:00

#피파온라인4 #클럽디비전 #K리그
#넥슨 #fifa온라인4 #피파리그 #FO4 #피파4

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết