Cho học sinh bị Remove khỏi phòng Zoom quay trở lại

Cho học sinh bị Remove khỏi phòng Zoom quay trở lại


, / #Cho #học #sinh #bị #Remove #khỏi #phòng #Zoom #quay #trở #lại / tai phan mem zoom
Cho học sinh bị Remove khỏi phòng Zoom quay trở lại
Khi học sinh bị xóa ra khỏi phòng học. Khi chúng ta remove học sinh khỏi phòng học zoom làm sao để cho người đó vào lại?

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết