Cậu Chu | HD Lập KHGD Mầm non – Tài khoản KHỐI TRƯỞNG – Phần mềm duy nhất được Bộ GD& ĐT thẩm định

Cậu Chu | HD Lập KHGD Mầm non – Tài khoản KHỐI TRƯỞNG – Phần mềm duy nhất được Bộ GD& ĐT thẩm định


118 , 5.00 / #Cậu #Chu #Lập #KHGD #Mầm #Tài #khoản #KHỐI #TRƯỞNG #Phần #mềm #duy #nhất #được #Bộ #GDamp #ĐT #thẩm #định / kho phan mem

TÀI KHOẢN KHỐI TRƯỞNG thực hiện:
-Thêm mục tiêu giáo dục theo độ tuổi
-Dự kiến chủ đề/sự kiện từng độ tuổi.
-Lập thời khoá biểu.
-Đánh giá/nhận xét bài giảng.

#phanmemlapkehoachgiaoduc
#khgd_mam_non
#duynhatduocbothamdinh

KÊNH CẬU CHU:
Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, soạn giảng. lập kế hoạch giáo dục:
– Tối ưu hóa tìm kiếm
– Tối ưu hóa quản lý và xử lý thông tin
– Chỉnh sửa hình ảnh
– Tạo video
– Kỹ năng soạn giảng, trình chiếu PowerPoint
– Tạo bài giảng E-learning
– Thiết kế Game – trò chơi cho trẻ em qua các lãnh vực phát triển của trẻ nhỏ
– Lập kế hoạch giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
#cauchu
#cnttdanhchogiaovienmn
#ungdungcntttrongdayhoc

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết

Comments (No)

Leave a Reply