Cách cài filter từ phần mềm Snap Camera sang Zoom/Google Meet/ Microsoft Teams

Cách cài filter từ phần mềm Snap Camera sang Zoom/Google Meet/ Microsoft Teams


42202 , 5.00 / #Cách #cài #filter #từ #phần #mềm #Snap #Camera #sang #ZoomGoogle #Meet #Microsoft #Teams / phan mem zoom
Cách cài filter từ phần mềm Snap Camera sang Zoom/Google Meet/ Microsoft Teams
– Chỉ dùng được cho máy tính có cấu hình phù hợp
– Đổi filter trên Snap mới được
– Nếu dùng phiên bản website của zoom/meet /team thì tỉ lệ cao là ko cài được Snap
– Dùng từ khoá tiếng Anh để kiếm filter mình thích
– Có thể thay đổi background nhưng vẫn giữ được filter

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết