Bài 5: Cài đặt font, bộ gõ tiếng Việt trên OpenOffice

Bài 5: Cài đặt font, bộ gõ tiếng Việt trên OpenOffice

Bài 5: Cài đặt font, bộ gõ tiếng Việt trên OpenOffice


1205 , 5.00 / #Bài #Cài #đặt #font #bộ #gõ #tiếng #Việt #trên #OpenOffice / phan mem go tieng viet

Video hướng dẫn cài đặt font unicode, bộ gõ tiếng Việt để chuẩn bị sẵn sàng cho việc sử dụng OpenOffice trong Linux.

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết