[AZOTA] Buổi chia sẻ tạo đề thi trắc nghiệm, tự luận và chấm bài nhanh với AZOTA

[AZOTA] Buổi chia sẻ tạo đề thi trắc nghiệm, tự luận và chấm bài nhanh với AZOTA


14428 , 5.00 / #AZOTA #Buổi #chia #sẻ #tạo #đề #thi #trắc #nghiệm #tự #luận #và #chấm #bài #nhanh #với #AZOTA / phan mem doc pdf
[AZOTA] Buổi chia sẻ tạo đề thi trắc nghiệm, tự luận và chấm bài nhanh với AZOTA
Hướng dẫn chi tiết về AZOTA:

AZOTA.VN
1. Hướng dẫn giáo viên tạo lớp học và thêm học sinh trên AZOTA:
2. Hướng dẫn giáo viên tạo đề thi trắc nghiệm, trắc nghiệm – tự luận và trắc nghiệm toán trên AZOTA:
3. Hướng dẫn cách tạo đề thi, chấm bài thi tự luận, lưu trữ bài thi trực tuyến và cách học sinh làm bài trên máy tính:
4. Hướng dẫn học sinh làm bài thi trên AZOTA bằng điện thoại:
5. Tạo bài tập, hướng dẫn học sinh nộp bài và chấm bài tập online nhanh chóng:
6. Hướng dẫn học sinh, sinh viên nộp bài tập trên Azota bằng điện thoại và laptop:

** MICROSOFT FORMS **
1. Hướng dẫn đánh công thức toán học trong Microsoft Forms:
3. Xem thêm một số định dạng in nghiêng, đậm:

** MICROSOFT TEAMS **
1. Cách tham gia cuộc họp bằng link trên Microsoft Teams:

2. Tạo cuộc họp trực tuyến với Microsoft Teams

3. Cách tạo nhóm trên Microsoft Teams

** Xem thêm tại: **

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết