16 TÍNH NĂNG CƠ BẢN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA MÀ BẠN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG

16 TÍNH NĂNG CƠ BẢN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA MÀ BẠN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG


662 , 5.00 / #TÍNH #NĂNG #CƠ #BẢN #TRÊN #PHẦN #MỀM #DỰ #TOÁN #ETA #MÀ #BẠN #NÊN #BIẾT #ĐỂ #SỬ #DỤNG / chuc nang cua cac phan mem
16 TÍNH NĂNG CƠ BẢN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA MÀ BẠN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG
16 TÍNH NĂNG CƠ BẢN TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN ETA MÀ BẠN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG
1. Tính năng tìm kiếm mã công việc và tên công việc không cần gõ có dấu
2. Tính năng Link khối lượng giống nhau giữa các công việc trong bảng Dự toán
3. Tính năng tạo mã Đơn giá Tạm tính (TT) xây dựng đơn giá Tạm tính theo định mức công trình thực tế
4. Tính năng sửa định mức thực tế (ví dụ: Đổi côn thành cút, T…. hay đổi loại gạch, đổi loại Sơn….
5. Tính năng chuyển đổi mác vữa bê tông, độ sụt của vữa bê tông, đổi loại đá và đổi bê tông thương phẩm
6. Tính năng đổi đơn vị tính (ví dụ: đổi từ tấn sang kg hoặc từ 100m3 sang m3)
7. Tính năng xem thuyết minh thành phần công việc
8. Tính năng điều chỉnh hệ số nhân công, máy cho các công tác vận chuyển tiếp
9. Tính năng nhóm các công việc trong bản dự toán
10. Tính năng sắp xếp lại số thứ tự khi nhóm công việc
11. Tính năng thêm hoặc xóa Hạng mục công trình
12. Tính năng căn chỉnh Header và Footer, đánh số trang theo ý muốn khi in hồ sơ dự toán
13. Tính năng tính lại đơn giá khi sửa định mức
14. Tính năng ẩn diễn giải khối lượng tại bảng Dự toán
15. Tính năng xóa toán bộ Vật liệu khác và Máy khác
16. Tính năng xóa toán bộ Định mức Vật liệu, Nhân công, Máy thi công ở Sheet Tiên lượng
Thông tin liên hệ
Mobile – Zalo : 0916 946 336 ( Trịnh Eta )
Website :

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/lap-trinh

Đánh giá bài viết