🔴 Chung kết Thái Lan vs. Việt Nam | PUBG LEO RIVALS – Ngày 5 | T5, CES, MiTH, UNP, DAY, T5,…

🔴 Chung kết Thái Lan vs. Việt Nam | PUBG LEO RIVALS – Ngày 5 | T5, CES, MiTH, UNP, DAY, T5,…


, / #Chung #kết #Thái #Lan #Việt #Nam #PUBG #LEO #RIVALS #Ngày #CES #MiTH #UNP #DAY / tai fifa online 4
🔴 Chung kết Thái Lan vs. Việt Nam | PUBG LEO RIVALS  - Ngày 5 | T5, CES, MiTH, UNP, DAY, T5,...
Giải đấu LEO Rivals Tournament do FPS Thailand và VPT Studio đồng tổ chức; LEO, Western Digital tài trợ chính; FW Box, …

Nguồn: https://lienket.vn/blog/

Xem thêm các Video Game khác tại: https://lienket.vn/blog/game

Đánh giá bài viết