Điều khoản dịch vụ

Chính sách và điều khoản dịch vụ

 • Dưới đây là toàn bộ thông tin các điều khoản điều khoản sử dụng dịch vụ dành cho người sử dụng, gọi là “Chính sách điều khoản” . Bằng việc sử dụng nền tảng của chúng tôi, bạn được hiểu rằng sẽ đồng ý toàn bộ điều khoản đã được đề cập.

I. Bạn phải chấp nhận các yêu cầu sau:

 • Chịu trách nhiệm về link mà bạn rút gọn
 • Không sử dụng nội dung liên quan đến chính trị, tôn giáo
 • Không mang hình ảnh đồi trụy, văn hóa xấu
 • Không kích động, chống phá nhà nước
 • Nếu bạn cố tính sử dụng, chúng tôi sẽ xóa và không thông báo

II. Các dữ liệu trên website

 • Chúng tôi có toàn quyền sử dụng các link trên website
 • Chúng tôi có quyền xóa, sửa, thêm bớt nội dung trên link
 • Chúng tôi không có trách nhiệm phải thông báo về việc sử dụng link
 • Đây là công cụ sử dụng miễn phí do chúng tôi tạo ra(hoặc tham khảo..) nên bạn không có quyền đòi hỏi hay kiện cáo trước pháp luật
 • Chúng tôi không có trách nhiệm phải trả lời các yêu cầu của bạn.
 • Bạn cần đọc trước nội quy, điều khoản này khi sử dụng công cụ rút gọn link, làm đẹp link này.
Chúc bạn nhiều sức khỏe và thành công trong công việc.